NHLH Benešov
  Dnes je : čtvrtek, 28. května 2020  svátek slaví : Vilém  


 Upozornění autora
 GDPR
 Přestupy hráčů
 Nováčci
 Zimní stadión
 Kniha nářků
 Rozhodčí
 Aktuální tresty
 Download
 Soupisky týmů
 Napište nám

  Rozhodnutí DK ve věci odvolání HC Pyšely

V pondělí 19. února 2018 došlo k odvolacímu jednání DK kvůli udělenému trestu pro hráče P. Husáka z HC Pyšely. Původní trest byl po dlouhém jednání potvrzen v plné výši. Na povrch bohužel vyplynula nepříjemná informace a o neoprávněném startu tohoto hráče v NHLH vůbec. To má za následek zpětné kontumování celkem 10 zápasů a odebrání 15 bodů mužstvu z tabulky skupiny A.

Na základě řádného odvolání se teamu HC Pyšely ve věci výše uloženého trestu Petru Husákovi (HC Pyšely) za hrubý prohřešek v zápase HC Pyšely - HC Olbramovice „A“, se sešla DK NHLH ve složení Jaroslav Svoboda, Zdeněk Forejt, David Kureš a David Poustka, Vladislav Pazdera se nedostavil. Dále byli přizvaní rozhodčí, kteří vedli utkaní, zapisovatel a vedoucí obou zúčastněných teamů a potrestaný hráč Petr Husák. Rozhodčí Růžička se písemně z jednání omluvil a zároveň vyslovil kvalifikovaný souhlas s popisem situace v zápise o utkání a také se zápisem dalšího z utkání HC Pyšely - Benesov 70ers.

Konečný verdikt DK zní:
Na základě níže uvedených prokázaných skutečností je hráč Petr Husák z HC Pyšely vyloučen ze soutěže NHLH do doby splnění všech bodů propozic NHLH BN. Team HC Pyšely je potrestán za neoprávněné starty hráče Petra Husáka s veškerými důsledky, tj. odečtením 15 bodů (z 10 utkání) a nastřílených branek získaných ze zápasů kde P. Husák startoval, resp. kde byl uveden v zápise o utkání. Dále bude adekvátním způsobem upravena tabulka soutěže.
Je obecně nepřijatelné jak pro amatérský, tak i pro výkonnostní sport, jakož i pro normální lidské soužití, hrubé urážlivé chování s charakterem osobního hanobení a výhružné jednaní s fyzickým atakem jakéhokoli jedince!

Poučení:
Verdikt je definitivní a proti tomuto výroku DK není opravný prostředek.

Zápis z jednání DK NHLH a odůvodnění:
V prvním kole jednaní DK NHLH byl uložen trest na pozastavení činnost v 10 soutěžních zápasech pro hráče HC Pyšely P. Husáka za nadávky, velmi hrubé výrazy, nevybíravé a hrubé vyhrožování RO a následný fyzický atak RO. Potrestaný hráč se dále pokusil neoprávněně startovat v dalším utkání, ačkoli měl vystavenu automatickou stopku za TH, který mu byl uložen RO. Petr Husák blokoval začátek utkání HC Pyšely - Benešov 70ers, když odmítal neodstoupit z utkání. Po nepřipuštění RO do zápasu se na tribuně choval krajně nevhodně, pokračoval ve svém jednání včetně adresného urážení a vyhrožovaní RO ve stejném duchu! Navíc P. Husák nastoupil načerno, ač byl v trestu v 2. lize, minimálně za team Agave.
Po zahájení jednání DK NHLH byly předloženy autentické zápisy o utkání a dostal slovo vedoucí teamu HC Pyšely. Ten nejprve přednesl své námitky vůči výši trestu a požadoval jeho snížení s odůvodněním popření skutečností uvedených v zápise týkajících se fyzického ataku RO. Dále rozporoval snahu hráče v trestu nastoupit k dalšímu utkání. K neoprávněným startům P. Husáka v 2. lize se vedoucí teamu nevyjadřoval.
Po té dostal slovo trestaný hráč Petr husák, který připustil hrubé urážky RO, avšak zcela popřel fyzický atak RO, rovněž popřel snahu o neoprávněný start v dalším zápase a hrubé urážky a výhružky RO v témže zápase. Během, svého vyjádření Petr Husák neprojevil snahu o omluvu a jeho jednání vyznívalo místy až arogantně jak vůči RO, tak vůči DK.
Poté dostal slovo RO, kterého se bytostně řešení přestupku týkalo, ten zopakoval své výroky uvedené v obou dotčených zápisech o utkání, ze kterých zřetelně vyplývá, že Petr Husák se prvotně dopustil hrubých urážek, výhrůžek a fyzického napadeni RO. Následně, opakovaně ve svém chování i s odstupem řádu dnů pokračoval jak na ledové ploše, tak z ochozů ZS, a to přesto, že měl zastavenu činnost. Takto potvrdil průběh konání přestupků i druhý RO, a to písemně ve své omluvě a následně i zapisovatel prvního utkání.
Po vyjádření dotčených stran doplnil související okolnosti a fakta zjištěná dodatečně na základě vlastního šetření předseda DK. Kromě opakovaného vyjádřeného souhlasu s popisem sledu přestupku P. Husáka bylo dále zjištěno a potvrzeno, že startoval neoprávněně ve 2. lize, i když byl v trestu a ve svém hrubě urážlivém a výhrůžném jednání vůči dotčenému RO pokračoval i tomto utkání.
Následně položili doplňující dotazy další členové DK. Odpovědi, resp. vyjádření, hráče HC Pyšely vyznělo ve stejném duchu popřením všech negativních skutků a bez snahy o omluvu či lítost.
Výše uvedeným postupem bylo zřetelně a nezpochybnitelně prokázáno, že Petr Husák se dopustil opakovaně hrubě urážlivého a výhrůžného chování včetně fyzického ataku vůči ROLH i neoprávněných startů v nižší soutěži.
Po vyčerpaní dotazů a odpovědí se DK odebrala k revizi výnosu původního trestu, tento byl jednomyslně potvrzen v původní výši, tj. 10x STOP.

Po uzavření výše popsaného faktického přestupku se jednaní DK přeneslo do druhé části, kde byl řešen neoprávněný start Petra Husáka v NHLH, neboť bylo prokázáno a potvrzeno předsedou sportovně-technické komise KVV ČSLH Střední Čechy, že tento borec má vystavenu platnou registraci ČSLH za HC Podblanicko s platností do roku 2021.
A světe div se, v okamžiku předložení fotokopie RP P. Husáka k úžasu většiny přítomných přišla ostrá reakce a drsný výrok, cituji „tak toto je podpásovka“. Kupodivu to však zaznělo z úst postiženého hráče Petra Husáka, rozumějte tedy podpásovka vůči p. Husákovi, nikoli podpásovka vůči amatérské soutěži. DK jen žasla, pan Husák to ještě několikráte zopakoval včetně osobních slovních výpadů vůči předsedovi DK (tentokrát však za použití slušného jazyka).
Vzhledem k porušení základního pravidla amatérské soutěže NHLH tím, že došlo k nastoupení P. Husáka v NHLH s platnou registrací v ČSLH musela DK NHLH v duchu propozic vydat další závažné rozhodnutí. Je to výrok vyškrtnutí P. Husáka ze soupisky HC Pyšely se všemi důsledky z toho plynoucími. Tzn., že veškeré zápasy kde je uveden P. Husák v zápise o utkání, budou kontumovány v neprospěch HC Pyšely, odečtením bodů a nastřílených branek. Branky a asistence soupeřů budu hráčům ponechány do osobních statistik. Brankářské statistiky z dotčených zápasů pro gólmany obou mužstev nebudou započítány.
Po tomto výroku se rozproudila prudká diskuse hlavně ze strany HC Pyšely, která vyzněla ve smyslu „souhlasíme s propozicemi i vyčistěním soutěže od černochů formou padni komu padni ale nezačínejte u nás“. Tento trend argumentace považuji za zvrácenou reakci. Následovaly obecné výroky: „že každý team má takové hráče, tak proč zrovna my apod…“. Na přímou výzvu o jejich veřejné označení však žádné jméno nepadlo. Zato padala kritika na DK a moji osobu s tím, že hodlám zničit soutěž NHLH. Výtky se hrnuly výhradně ze strany některých zástupců HC Pyšely, vyhrožovali, že rozehranou sezonu nedokončí apod. Dočkal jsem se i osobních výhrůžek ve smyslu mé pořadatelské činnosti.
V neposlední řadě také uvádím, že oceňuji věcné a korektní chování a jednání hlavního vedoucí teamu HC Pyšely, nikoli však všichni zástupci HC Pyšely se chovali stejně.

Důležité Sděleni:
Na základě právě dořešeného přestupku, bude nadále standardním postupem při jednání DK, resp. řešení jakýchkoli vyšších trestů DK NHLH, provedena lustrace dotčeného hráče s důrazem na zrušení RP v ČSLH. Toto opatření je vedeno snahou o eliminaci „černých startů“.

Žádost o součinnost:
V důsledku naznačených faktů možného výskytu v ČSLH registrovaných hráčů, kteří se prohánějí po ledě v zápasech NHLH, takto veřejně žádám o jejich jmenovité označení a předložení argumentů. Zdůrazňuji veřejného označení takového jedince a to na oficiálním webu NHLH. Vynasnažíme se podobné výtečníky prověřit a dořešit. Není to návod na „bonzování“ či „tajné donášení“, jak nám bylo předhazováno na jednání DK, ale je to snaha transparentně očistit NHLH od „černých hráčů“. Dovoluji si předpokládat, že je to v zájmu všech teamů i hráčů. Není totiž v našich silách organizátorů automaticky prověřovat kompletní hráčský kádr (pro zajímavost v aktuální sezóně čítající téměř 600 jmen a dlouhodobě téměř 2000 jmen). Argumenty, že o „černoších“ všichni vědí a jsou notoricky známí, jsou liché. Není to tak. A věřte tomu, že drtivá většina jedinců v NHLH, kteří dodnes mají vysokou hokejovou výkonnost, i přes časté výkřiky mají řádně registrace zrušené. Pojďme se tedy vypořádat s těmi, kteří to tak nemají.
Ještě zde zmiňuji, že propozice hovoří jasně ve smyslu, že za čistotu soupisky odpovídá vedoucí teamu a potažmo samozřejmě každý hráč.
Ideálním řešením by bylo prolustrovat všechny stávající hráče NHLH nebo alespoň všechny nově příchozí, ale věřte, že to přes veškerou naši snahu není možné. Krom finančních nákladů (kdy se v současnosti lustrace jednoho hráče hradí částkou 100Kč), neexistuje žádný vhodný institut, kde nám ochotně a snadno prověří několik mnoho set jmen.
Vážení tyto propozice jste si odhlasovali zrovna tak jako jste mě hlasováním potvrdili a pověřili řízením NHLH a já to prostě činím. Obojí je možné na předsezónní schůzce změnit.

Poznámka:
Osobně nechápu, co vede zřetelně výkonné borce takto nedůstojně si upevňovat sebevědomí, prohánět se mezi amatéry a budovat si a osobní statistiky mezi hobbíky.
Přátelé NHLH je přece jenom dlouhodobý turnaj určený pro amatérské hráče, hobbíky, kteří hokej buď nikdy nehráli nebo si chtějí zahrát s odstupem času svoji oblíbenou hru. Nemyslím, že by prvotně mělo jít jen o výsledky a tabulky za každou cenu. Není to ani boj rádoby pseudo úspěšných svolávačů hráčů. O to více si vážím reálně uvažujících vedoucích teamů, kterých bylo na zasedaní DK hned 5, těm patří můj dík.
A je zarážející, že při osobním jednaní, jak během hry, tak mino hru na jakékoli platformě, mají drtivou většinou všichni docela rozumný náhled na propozice i hru a konec konců i přístup RO. Ovšem když dojde ke konkrétnímu řešení hříšníků, obvykle se názor vychýlí ve smyslu, nechte nás na pokoji s odkazem, že „ostatní to dělají také“ a nejsou trestáni. Jsou trestáni, když jsou přistiženi. Přirozeně, na hříšníky si přisvítíme. Mám dojem, že leckdy, nikoli vždy, chybí hříšným teamům dostatek tolik potřebné sebereflexe a to je škoda.


  poslední aktualizace:  22.02.2018 - 15:08   - JRD -
  vytvořeno:  22.02.2018

  počet shlédnutí: 

405xCopyright © 2001-2020 Tom Svoboda a firma ELAK bez souhlasu je kopírování obsahu stránek zakázáno, horní banner NHLH vytvořil Tomáš Truhelka, za příspěvky na knize hostů neodpovídáme a vyjadřují osobní názory přispěvatelů.