NHLH Benešov
  Dnes je : středa, 12. srpna 2020  svátek slaví : Klára  


 Upozornění autora
 GDPR
 Přestupy hráčů
 Nováčci
 Zimní stadión
 Kniha nářků
 Rozhodčí
 Aktuální tresty
 Download
 Soupisky týmů
 Napište nám

  Zápis z předsezónní schůzky NHLH

V úterý 06.08. se konala předsezonní schůzka vedoucích mužstev NHLH a organizátorů soutěže opět v salónku ZS BN. 

Přítomno bylo 19 zástupců z 23 teamů. 

Jako hosté přispěli svoji účasti i poradními příspěvky RO P. Novák /šéf OSRLH provádí obsazovaní NHLH/, RO J. Pacovský a P. Mrázek.

Ze soutěže odstoupily 2 teamy a sice Zbytek Světa a HC JM – důvodem je nedostatek hráčů.

Úvodem sportovní manažér Ondra Lukáč připomněl a zdůraznil nutnost dodržovat sportovní a organizační řády ZS BN s důrazem na zákaz vstupu na led při strojové úpravě. Také byla oživena informace o stanici 1. pomoci, která  je v recepci, a info, že je k dispozici mobilní, resuscitační souprava. Rovněž zástupce MSZ s.r.o. BN potvrdil nezměněné cen. relace.

Admin NHLH Tomáš Svoboda avizoval termín dodáni podkladů pro RP a soupisky. Upozornil na nutnost seznámit se s informacemi GDPR a bezpečnostními standardy a opakovaně připomněl nutnost podpisu každého, jednoho hráče na teamovou soupisku, podpisem každý stvrzuje seznámení se s důležitými upozorněnými a organizačními informacemi.

 

Projednávané body:

1. Struktura NHLH
Letos se snížil se počet startujících teamů na 23, rozdělení obou lig bylo stanoveno tak, že I. ligu odehraje 12 mužstev (včetně HC Miličín a AHC Rebels, kteří si teoreticky měly prohodit své loňské ligové příslušnosti, ale jelikož obě mužstva byla svolná k účasti v obou ligách, z organizačních důvodů oba absolvují vyšší soutěž), II. ligu odehraje 11 účastníků. Turnaj bude odehrán do cca poloviny března. Za konstruktivní přístup onou mužstev (Miličín a Rebels) díky. Většinou mužstvo na pomezí obou lig nechtějí do I. ligy.

2. Nedělit po polovině soutěže 1. ligu na dvě skupiny A a B
Tento návrh prošel hlasováním úspěšně a I. liga mění tímto hrací profil takto: bude hrána jako klasická jedna velká skupina (12 mužstev) a hrát bude každý s každým dvoukolově (tedy 22 zápasů na mužstvo). Druhá liga pokračuje v systému jako minulou sezónu, čili po ½ se rozpadá na skupinu D a C a hraje se do konce play-off.

3. Omezení počtu mužstev startujících v play-off
Viz bod 2 výše, tento návrh jasně neprošel.

4. Provádět úpravu ledu mezi třetinami
Takto návrh také neprošel, byl modifikován do podoby, že je úprava ledu během zapasu možná, pouze však v posledním zápase dne /důvodem je neprotahovaní začátku následných utkaní/, úprava je podmíněna souhlasem, dohodou obou soupeřů. Zde je nutno požadovanou úpravu ohlásit předem v recepci ZS BN, pracovník recepce toto oznámí ledařům a ti musí konat. Na cenu pronájmu ledu to nemá dopad.

5. Automatické ukládání trestů pozastavení herní činnosti po více osobních trestech hráče v sezón
Nově je stanoveno automatické uložení trestu při hráčem nastřádaní 30 trestných minut, počítají je pouze OT, OK, DT v nominálních sazbách min., které se sčítají. Po dosazení 30 tr. min. hráč má automaticky stopku v teamu kde se provinil. A to na první následující zapas v lize, ve které se trestu dopustil. Případný nadlimitní počet nedočerpaných minut se po každé stopce nuluje /např. 2 DT znamená 40min., což  znamená stopku na 1 zápas a těch 10 dalších dosažených min. se nuluje, následně je třeba opět 30 trestných minut pro další stop atd./. Za aplikaci tohoto pravidla odpovídá sám dotčený borec a jeho ved. teamu. Zde prostě sázíme tak trochu na důvěru a férovost. Nicméně to budeme průběžně ze zápisů kontrolovat a pokud se prokáže nedodržení tohoto pravidla budeme co by DK NHLH tvrdě trestat včetně všech důsledků /kontumace zápasu, úhrada celého pronájmu ledu/.

6. Oprávnění k startu hráčů v NHLH s ohledem na předchozí působení v Českém svazu ledního hokeje (ČSLH)
Tento návrh připouští při ověřovaní, zda je hráč činný v ČSLH výrok administrátora či správce dbf ĆSLH ve smyslu, že lustrovaná osoba není registrovaná anebo, že má neplatný RP. Oba takto vyjádřené statuty mají stejnou relevanci, tzn., že hráč smí nastoupit do NHLH jako neregistrovaný. /statut neplatné registrace je sporný avšak muže se vyskytovat/. 

7. Změna pravidla o střídavých startech
Zde neprošla hlasováním žádná změna na úpravu, naopak bylo odhlasováno naprosté zrušení tohoto pravidla.

8. Cenové relace za pronájem ledu
Zůstávají beze změny, do 21.hod 2300,- po 21.h. 1700,-. Startované 1200,-

9. DK NHLH
Letos se nikdo nepřihlásil k činnosti v DK také složení DK NHLH je stejné jako doposud, stejný zůstává i systém ukládaní případných trestů, opět bude velmi přísně trestáno nesportovní chování, hrubé fauly, zranění, urážky a vše co nepatří do mateřského sportu.

 

Závěrem děkuji všem účastníkům schůzky za korektní vystupovaní a aktivní přístup. 

A jako opět přeji vám všem hokejkám krásné léto a v září rovnou na viděnou na modré. 

 

Zpracoval a zapsal JRD NHLH


  poslední aktualizace:  14.08.2019 - 09:15   - JRD -
  vytvořeno:  14.08.2019

  počet shlédnutí: 

280xCopyright © 2001-2020 Tom Svoboda a firma ELAK bez souhlasu je kopírování obsahu stránek zakázáno, horní banner NHLH vytvořil Tomáš Truhelka, za příspěvky na knize hostů neodpovídáme a vyjadřují osobní názory přispěvatelů.