NHLH Benešov
  Dnes je : středa, 27. ledna 2021  svátek slaví : Ingrid  


 NA ÚVODNÍ STRÁNKU
 Upozornění autora
 GDPR
 Přestupy hráčů
 Nováčci
 Zimní stadión
 Kniha nářků
 Rozhodčí
 Aktuální tresty
 Download
 Soupisky týmů
 Napište nám

  GDPR upozornění pro účastníky NHLH

Pravidla pro nakládání s osobními údaji v rámci organizace sportovních činností stanoví občanský zákoník. Vedení evidence je zákonným zpracováním údajů ve smyslu čl. 6 GDPR, v tomto případě není nutno, ani nelze vyžadovat  souhlas se zpracováním osobních údajů. GDPR nijak speciálně neupravuje a tím ani nebrání zpracování kontaktních údajů. Vedení a použití dobrovolně sdělených čísel telefonů či e-mailů, např. pro zasílání pozvánek či nekomerčních informačních sdělení (zpravodajů, výsledků), je realizací oprávněného zájmu. 

Obecně platí, že pro běžné a každodenní činnosti pořádání sportovního turnaje není souhlasu členů mužstev potřeba a nelze jej vyžadovat. Avšak pro zveřejnění seznamu členů spolků stanoví občanský zákoník, že se tak může stát jen se souhlasem členů. 

Poskytování našich služeb v rámci pořádaní sportovní akce se děje na smluvním základě s hlavním pořadatelem Městská sportovní zařízení Benešov s.r.o. (dále jen MSZ), jedná se o zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Souhlas se zpracováním údajů proto nelze vyžadovat. Náplni poskytované služby však vždy musí obsahově odpovídat zpracování údajů (např. vedení evidence a záznamů o průběhu dlouhodobé soutěže), dotčené osoby je třeba o zpracování os. údajů řádným a přiměřeným způsobem informovat.

V případě veřejně provozovaných aktivit, zejména sportu, jsou různé formy prezentace hráčů s uváděním jejich jmenných údajů nezbytné a přirozené. Zveřejnění takových údajů (např. společně s fotografiemi nebo na výsledkových listinách) se neděje na základě souhlasů hráčů (který tak ani nelze vyžadovat), ale je dovoleným zpracováním na základě oprávněného zájmu sportovního klubu.

Při zveřejňování reportážních a propagačních fotografií se nejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o postup, kde je třeba se při jejich pořizování chovat slušně – zejména respektovat ustanovení občanského zákoníku, která upravují pořizování podobizny.

GDPR nic nemění na plnění zvláštních povinností, které se týkají povinných ohlašování údajů, např. v rámci postupů dle zákona o podpoře sportu či při poskytování dotací. Taková zpracování jsou nezbytná pro splnění právních povinností a odpovídá za ně pořadatel NHLH.

Činnost v rámci pořadatele MSZ v pořádání hokejového turnaje nebude spadat pod činnosti uvedené v článku 37 odst. 1 písm. a), b) a c) GDPR, na základě kterých vzniká správci povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Takový pořadatel není orgánem veřejné moci ani veřejným subjektem ani zpravidla neprovádí zpracování vyžadující rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů ani rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 9 a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 GDPR.

Kontrola sportovních podkladů a RP s osobními údaji je na místě, protože cílem je korektní vedení amatérské soutěže v ledním hokeji.

Veškeré sdělené osobní údaje od jednotlivých účastníků jsou pořadateli a administrátorovi NHLH podstoupeny zcela dobrovolně.

S výše uvedenými informacemi je každý vedoucí mužstva účastnícího se NHLH povinen seznámit všechny hráče uvedené na všech stranách soupisky.

 

Upozornění:

Přes veškerou snahu o úplnost a začlenění všech důležitých informací a souhlasů či upozornění nenese tvůrce tohoto textu žádnou odpovědnost za případná opomenutí či chyby uvedené v této informační šabloně. Tvůrce zásadně nenese odpovědnost za případné škody, které by tímto mohly vzniknout jejímu uživateli, ať už přímo či nepřímo. 

Upozornění slouží pouze jako oznámení, které je vedeno v nejlepším zájmu uživatele. Každý dotčený jedinec by se měl ve vlastním zajmu plně seznámit s platnou legislativou ČR. 

- Za STK NHL Jarda Svoboda -

Copyright © 2001-2021 Tom Svoboda a firma ELAK bez souhlasu je kopírování obsahu stránek zakázáno, horní banner NHLH vytvořil Tomáš Truhelka, za příspěvky na knize hostů neodpovídáme a vyjadřují osobní názory přispěvatelů.